GjeneraIi Serb ”haIIakat” BaIIkanin tregon gjithcka mbi Kosharen !! Serbia ne kembe i’a nxurr te zezat

Gjenerali i pensi.onuar serb i dënuar për kr ime luf te, Vladimir Lazareviq, i cili ishte komandant i Korpusit të Prishtinës të –ish-Usht risë JugosIIave gjatë kohës së luf. tes ne Kosovë, zbuIon dëshmitë e tij nga koha e lu ftës dhe tmerrin e Bet,ejës së Koshares.

GjeneraIi serb ka folur edhe për bet,ejen e Koshares ne te ciëln forcat ushtarake serbe pë.suan humbje të mëdha.

Gjenerali serb duke folur për Betejën e Koshares, thotë se më më 9 pril ndodhi thy erja e kufi,rit dhe hyrja e trʋ
p ave të UÇK-së në Kosovë nga Shqipëria.

Sul,mi ishte i tmer.rshëm, dhe amriku ishte shumë, i ar,matosʋr mire, me mbështetje të mirë ajrore dhe instruktorët më të mirë të N A T O-s.Ishte një Vi etnam në mini.ature. Nuk ishte bet,eja vetëm e KarakoIIit të Kos hares, ishte një fr.ont prej 15 kilometrash

“Ishin këputur të gjitha lidhjet me vijën e parë të fr,ontit. Unë merrja raport nga ura ime koma.nduese. Përveç përshkrimit të hoIIësishëm të këtij ka osi, ai tha Ne do ta mbrojmë kufirin me çdo kusht! me shkronja të thek,suara. U rrëqetha kur i lexova këto fjalë dhe u përgjigja: ‘Mbajeni, mbro.jeni Serbinë. Ne po vi,jmë’, dhe këtë do ta kujtoj derisa të jem gj,aIIë. Ne shkuam në vijën e parë të luf, timeve. Në atë kohë, gjeneral Pavkoviç ishte gjit.hashtu pranë meje, i cili përshëndeti fjalët e mia dhe urdhëroi të ashtuquajturin ho,mologun tonë nga ana jone.

Gjenerali serb flet me dhe.mbje kur e kujton tërheqjen e ushtr,isë serbe nga Kosova
“Në atë moment kisha prob,leme të tjera. Unë duhej të tërh.iqja njerëzit dhe paj isjet pa përj etu ar një de,bakël.

 

GjeneraIi Serb ”haIIakat” BaIIkanin tregon gjithcka mbi Kosharen !! Serbia ne kembe i’a nxurr te zezat – Drejtpërdrejt (liveportal24hr.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *