GjeneraIi Amerikan: Eshte e nevojshme qe Kurti te udheheq Kosoven per te kon.troIIuar shtrirjen e Ru.sise ne BaIIkan


Është e nevojshme prania më e madhe e NATO-s në Kosovë për shkak të angazhimit të Rusisë në Ballkan, ka deklaruar komandanti i ushtrisë amerikane në Evropë, gjenerali Curtis Scaparrotti gjatë debatit në Këshillin për f0rcat e amratosura në Senatin amerikan.

Në pyetjen e senatorit Jordy Ernst nga Ajova se a pajtohet se është e nevojshme prania më e madhe e NATO-s në Kosovë për të kont rolluar shtrirjen e Rusisë në Ballkan, Scaparrotti është përgjigjur me “po”,është e nevojshme prania e NATO-S në Kosovë për të Kontrolluar Shtrirjen E Rusisë Në Ballkan.

GjeneraIi Amerikan: Eshte e nevojshme qe Kurti te udheheq Kosoven per te kon.troIIuar shtrirjen e Ru.sise ne BaIIkan – BUZZ (lajme.buzz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *