GjeneraIi Amerikan: Eshte e nevojshme qe Kurti te udheheq Kosoven per te kon.troIIuar shtrirjen e Ru.sise ne BaIIkan


Është e nevojshme prania më e madhe e NATO-s në Kosovë për shkak të angazhimit të Rusisë në Ballkan, ka deklaruar komandanti i ushtrisë amerikane në Evropë, gjenerali Curtis Scaparrotti gjatë debatit në Këshillin për f0rcat e amratosura në Senatin amerikan. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT DUKE E HAP HAPSIREN RE IALMUESE ME PO SHTE

Në pyetjen e senatorit Jordy Ernst nga Ajova se a pajtohet se është e nevojshme prania më e madhe e NATO-s në Kosovë për të kont rolluar shtrirjen e Rusisë në Ballkan, Scaparrotti është përgjigjur me “po”,është e nevojshme prania e NATO-S në Kosovë për të Kontrolluar Shtrirjen E Rusisë Në Ballkan. JU FTOJM TE SHT YPNI VlD EON ME POS HT DUKE E HAP HAPIREN RE KAIMUESE ME POSHTE

GjeneraIi Amerikan: Eshte e nevojshme qe Kurti te udheheq Kosoven per te kon.troIIuar shtrirjen e Ru.sise ne BaIIkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *