Gje nerali Amerikan tregon taktiken qe Ukraine po e perdor per te ele minuar kaq shume Gjeneral Rus / Ja cfare po bejne ata..

 

Gje nerali Amerikan tregon taktiken qe Ukraine po e perdor per te ele minuar kaq shume Gjeneral Rus / Ja cfare po bejne ata..

-Ukraina prete ndon se deri tani ka vr.arë mbi 14 mijë ushtarë rusë, që prej nisjes së kon fliktit në Ukrainë. Sipas zyr tarëve amerikanë nu.mri i vik timave të konfirmuara është vetëm 7000 gjith sesi një shifër tepër e lartë, kraha.suar me kon flikte të tjera të viteve të fundit.

Por ajo që bie më shu më në sy ësh.të se mes vikt imave ukrainasit pretendojnë se kanë arritur të vr asin edhe 5 gjeneralë rusë si edhe shu.më oficerë të tjerë të lartë të ushtrisë kundërshtare.

Rusia nga ana e saj ka konfi rmuar deri tani vetëm 500 ush.tarë të vr arë në kon flikt. Ndërsa sa i përket gjenera.lëve të vr arë, nuk ka asnjë prononcim zyrtar.

Sipas Gjene ralit të Forcave të Ar.matosura Amerikane David Petraeus tash më të dalë në pension është konfirmuar vdekja e të paktën katër gjener.alëve rusë në një intervistë për CNN Petraeus shpjegon edhe taktikën me të cilën ukrainasit kanë arritur të elim.inojnë figura kaq të rëndësishme të armikut.

Gjatë gjithë kon fliktit në Afganistan kemi vetëm 1 gjene.ral amerikan të vr arë. Kjo që po ndodh është shumë e pa zakontë janë vetëm tri ja.vë lu ftë dhe këta janë gjeneralë të rëndësishëm, tha Patraeus. E vërteta është se zinxhiri koma.ndues është shkatë rruar. Komunikimet janë ndër prerë prej ukrainasve linjat e sigurta nuk kanë bë.rë punë. Më pas Ukraina bllokoi pre fiksin rus ndërpreu inter.netin 3G praktikisht ata po vjed hin telefonat e civilëve për të komuni.kuar me njëri-tjetrin.

Çfarë ndodh Auto kolona ndalon. Gje nerali i paduruar qën.dron në makinën e tij të blinduar dhe shkon për para për të marrë vesh çfarë po ndodh pasi ushtarët presin të marrin urdh.ra kur arrin aty ukrainasit kanë sna jperë shumë shu.më të mirë dhe aty i kanë goditur. Të paktën 4 janë zyr tarisht të konfirmuar se kanë vd.ekur por edhe i pesti do të konfirmohet shumë shpejt.

Gje nerali Amerikan tregon taktiken qe Ukraine po e perdor per te ele minuar kaq shume Gjeneral Rus / Ja cfare po bejne ata.. – Gazetaz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *