Gjeɾmania E Hesht Vʋçiqin Me DekIaɾatën E Fʋndit: Kosova Është E Sìgʋɾtë, K F O R Është Këtʋ…”


Rohde iu bashkua një pro te s te në Prishtinë, të hënën, për ta d èn u ar a gr ès io n in r us mbi Uk’raìnën. Edhe Beogradi pró te st oi, të premten mbrëma. Këtu, nuk u sha e k rit ik ua, por u m brojt e u lë vdua Ru’sia. Presidenti i saj, V lad imir Pu tin, të cilit iu bë një pikturë këtu, u quajt vëlla.DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI ME TEPER

N gja rja në Serbi, që dikush në Berlin e cilësoi të n eve rit sh me, t ur për ue se dhe pë shty mje në vlerat evropiane, nuk e sh qetësoi kështu shumë edhe ambasadorin në Prishtinë.“Janë 7 milionë serbë dhe 2 mijë prej tyre në rrugë, kështu që, sipas meje, disa njerëz që bëjnë thirrje të pa për gje gjsh me dhe sh për ndajnë ur r èjt je nuk do të thotë që po e shfaqin qëndrimin e gjithë popullit serb”, theksoi Rohde për Klan Kosova.DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI ME TEPER

“Unë besoj në arsyeshmëri, një p ara ndalim të arsyeshëm dhe, siç e dini, të gjithë duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe mendoj se i tërë rajoni i përket BE-së, kjo është ajo që edhe qeveria ime e re e ka shprehur. Ky është prioriteti ynë dhe për këtë arsye do të ketë edhe vizita zyrtare së shpejti në Kosovë”. Rohde komentoi edhe si tua t ën e si g ù risë në Kosovë, pas l ùf t ës që nisi R u’si a.“Sikur e dini shumë mirë, ne jemi partnerë të ngushtë të Kosovës, K FOR-i është këtu duke e m oni tor u ar si tua tën dhe unë ju garantoj se tani për tani nuk ka ndonjë shenjë r r*e z iku”.DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI ME TEPER

Gjeɾmania e hesht Vʋçiqin me dekIaɾatën e fʋndit: Kosova është e sìgʋɾtë, K F O R është këtʋ…” – Online (trendeonline.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *