Gazeta “srbija danas” tregon nje plan qe nuk e kemi degjuar me pare per veriun e Kosoves, permend edhe Shtetet e Bashkuara!!! “SHBA ja ka friken Vuçiqit sepse…”

 

 

-Gazeta “srbija danas” tregon nje plan qe nuk e kemi degjuar me pare per veriun e Kosoves, permend edhe Shtetet e Bashkuara!!! “SHBA ja ka friken Vuçiqit”Mediat serbe va,zhdojnë të speku lojnë dhe të pl asojnë plane e teori ko nspir,ative në lidhje me Kosovën.Mediat serbe vazhdojnë të spekul,ojnë dhe a kuzojnë shqiptarët e Shqipërisë dhe Kosovësse duan të “pu shtj,ojnë” dhe kontrolllojnë me fo rcë veriun e Kosovës.Gazeta “Srbija Danas” shkruan se ame rika,nët, në bashkëpunim me e strej,m is tët shqiptarë janë duke përgatitur një a ksj,ion ush taj,rak në veri të Kosovës.“Ame rik,an ët në bazën e tyre në Kosovë po përgat isin një plan ush taj,rak për të su Imu,ar veriun e Kosovës”.Ata do të përpiqen të pro vokojnë Beogradin për in cidj,ente, siç ishte arj r restj,imi brutaI i Gjur içit, sepse kanë nevojë për justi,fikim në ndërhyrjen ush taj,rake.E vetmja gjë që për shkak të cilës ame ri,kan ët e shtyjnë këtë plan është f,rika se Vuçiç menjëherë do të dërgojë ush trj,inë në Kosovë dhe se ush trj,ia mund të ketë mbështetje të rëndësishme nga Rusia.”- shkruan Gazeta Serbe.

Gazeta “srbija danas” tregon nje plan qe nuk e kemi degjuar me pare per veriun e Kosoves, permend edhe Shtetet e Bashkuara!!! “SHBA ja ka friken Vuçiqit sepse…” – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *