Fakte Te Reja Nga Zyrtari Serb Qe Me Ne Fund E Shpalos Te Verteten E Ukshin Hotit!!! Ja Cfare Ka Ndodhur Me Te, Doli E Verteta Ne Shesh

Fakte te reja nga zyrtari serb qe me ne fund e shpalos te verteten e Ukshin Hotit!!! Ja cfare ka ndodhur me te, doli e verteta ne shesh.Ivkoviç: E Vërteta E Ukshin Hotit! (VIDEO).Drejtori i Bj,urgu,t të Mitrovicës së Remit Trivun Ivkoviç,në një int,ervistë për medi,at serbe ka folur për Ukshin Hotin dhe për zh,duk,jen e tij. Sipas tij, intelek,tuali i njohur SHQIPTAR, i cili ende kons,iderohet i zh,dukj,ur, është eI,imi,jnuar vetëm 100 metra pasi ka dalë nga bj,ur,gu i Du,bra vës.Më poshtë mund të lexoni pjesë të intervis,tës ku Ivkovic flet për bise,dat me Hotin, të cilin e ko,nsid,eron njeri të ame,rikanë,ve, i cili do të bëh,ej President i Kosovës. Pikëri,sht kjo është arsyeja që Hoti është eI,imi,jnuar nga “nj,erëzit e tij”, sipas Ivkoviç.“Hoti ësh,të planifikuar të jetë Kryetar i Kosovës nga am,erik,anët. Atë kohë ai ka qenë magj istër i mbrojtjes së përgjiths,hme popullore. Ka qenë i d,ënujar , të themi po,litiki,sht, ai ishte d,ën,ujar më herët, kur është d,ën,ujar disa herë edhe Izetbegovic, pastaj aty ishte Tuxhmani”, ka thë në Ivkoviç.Me poshte mund ta ndiqni intervisten e plote te tij.

Fakte te reja nga zyrtari serb qe me ne fund e shpalos te verteten e Ukshin Hotit!!! Ja cfare ka ndodhur me te, doli e verteta ne shesh – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *