Europa është një shtëpi e madhe dhe e bukur por nuk ka vend për Shqipërinë dhe Kosoven

 

Europa është një shtëpi e madhe dhe e bukur por nuk ka vend për Shqipërinë dhe Kosoven

Kanc.elarja gjermane Angela Merkel u takua këtë të martë me Pre.sidentin e Francës, Macron, në kuadër të samitit franko-gjerman në qytetin Tuluzë, ku ndër çështjet e disk.utuara ishte edhe ajo mbi zgjerimin e uni.onit.Në dek.laratën e mbajtur për shtyp me Kan.celaren Merkel, Macron zbehu shpresat për çeljen e negoc.iatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut gjatë takimit të Kë.shillit të BE më 18 tetor. Macron tha se duhet një marrë.veshje mirëkuptimi mes të gjitha palëve, dhe kjo ende nuk është arritur.

Pjesë ngafjalimi i Macron: “Europa është një shtëpi e madhe dhe e bukur në të cilën jetojmë së bashku. Kemi njerëz që duan të dalin nga kjo shtëpi dhe të tjerë që refu.zojnë të hedhin para të tjera për të inve.stuar në këtë shtëpi. Po ashtu siç ka nga ata që ikin, ne na duhet që të ftojmë në këtë shtëpi dhe miq të rinj. Jam dakord që një formë bonse.nsi duhet arritur për këtë çështje dhe nuk jemi ende totalisht në këtë pikë. Nuk mund të ndal së thëni se nuk jemi ende në atë pikë të marr.ëveshjes. Përshëndes kurajon dhe arr.itjet që janë bërë nga dy drejtuesit e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut ata kanë bërë një punë shumë të madhe në vendet e tyre në vitet e fundit. Dhe unë e njoh këtë gjë dhe dua të dërgoj një si.njal pozitiv”, u shpreh Presidenti Macron.

Më pas, Macron dekl.aroi se e kupton rëndësinë strate.gjike që ka ky ra.jon për Evropën, por shtoi se duhet rishikuar pr.ocesi i zgje.rimit përpara se të hidhen hapa të tjerë përpara.

“Dua të them, se ashtu si kance.larja, mendoj se ky ra.jon është me një rëndësi stra.tegjike për Europën. Mendoj se kemi ende gjëra të tjera për të finali.zuar, më pas të hapim neg.ociatat. Mendoj që duhet ta reformojmë këtë pro.cedurë që është aktualisht e pakthyeshme kemi dhe gjëra të çuditshme në këtë proces. Për shembull kemi lëvizjen e lirë përpara se të hapen nego.ciatat. Kemi lëvizjen e lirë me Shqipërinë pa hapur ne.gociatat dhe kjo është një lloj marrë.dhënie e çuditshme. Në mirëbesim kemi dhënë lëvizjen e lirë dhe kemi mijëra e mijëra persona që kërkojnë az.il nga ky vend”, tha Macron.

https://thejournal24h.com/europa-eshte-nje-shtepi-e-madhe-dhe-e-bukur-por-nuk-ka-vend-per-shqiperine-dhe-kosoven/?fbclid=IwAR1M6_8aoRbpW7ytLnsRSYzEYY_aI9ywO5IaR8BU1cf-sHQqpBm6wJOZV7g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *