Ep oka e Putin po mbaron, kjo eshte ceshtje kohe / Gazeta Ruse con pesh boten me shkrimin e saj duke thene se…

 

 

-Për veç të gjitha tme.rreve që po shohim në teatrin e Iu ftës vëllavrasëse ruso ukrainase një emër që do të hyjë në histori dhe fri.kës që na mundon çdo minutë unë dua të bëj një për mbledhje të situatës ddo shoqëri është si një piramidë në aspektin se sa të afërt janë njerë.zit me lidershipin dhe se si mund të ndikojnë ata tek ai, nga Andrei Zubov Moscow Times

Por në një demo kraci pir amida është e sheshtë me një kënd të mpre.htë të bazës dhe një kënd të hapur në majë, ndërsa në auto kracitë e pe rsoni fikuara monarkitë ab solute tira.nitë ka një kënd shumë të mpr ehtë në majë dhe këndet e baz ës janë vetëm pak më poshtë 90 gradëve.

Shoqëria jonë është një shem bull tipik i kësaj lloj piramide rreth 80 për qind e popull.sisë është baza e saj. Këta janë zako nisht njerëz që jetojnë në mënyrë mode.ste ose janë shumë të varfër ata krijojnë pikëpamjen e tyre mbi bot ën nga tele vizioni dhe jo nga int erneti.

Ata nuk kanë udhë.tuar kurrë jashtë vendit ose nuk kanë pushuar ndonjë herë në plazhet private të Egjiptit, Turqisë Tunizisë dhe Hainanit ata janë natyr.shëm anti amerikanë edhe pse nuk kanë qenë asnjë herë në Amerikë.

Ky ant -amerikanizëm buron nga zil.ia pasi dinë shumë pak shpesh herë këndvështrimi i tyre mbi botën është i mbësh.tjellë me teori konspirative pseudo histori dhe koncepte të tjera të çuditshme.

https://news308media.com/2022/03/30/21990/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *