Eksperti Gjerman Paralajmeron Boten, Behuni Gati Ja Cfar Na Pret…

 

Për hapja e variantit omik ron në fund të nëntorit çoi në një valë masive infe ksionesh në të gjithë botën e cila solli rikthimin e ras.teve të reja në shifra mjaft të larta. Christian Drosten një viro log i famshëm gjerman ka parashikuar se si do të jetë evo.lucioni i Omik ronit në javët e ardhshme dhe e ardhmja e pan demisë.
LEXO ME SHUME:

Viro logu thekson fillimisht rëndësinë e fushatës së vak sinimit vrusi transmetohet pa kontroll përmes popu.llatës së pa vak sinuar. Personat që nuk janë vak sinuar nuk do të kishin asnjë mbroj.tje imunologjike për vari antet e mëvonshme ndryshe nga një person i vak.sinuar plotësisht.LEXO ME SHUME:

Për hapja e variantit omik ron në fund të nëntorit çoi në një valë masive infe ksionesh në të gjithë botën e cila solli rikthimin e ras.teve të reja në shifra mjaft të larta. Christian Drosten një viro log i famshëm gjerman ka parashikuar se si do të jetë evo.lucioni i Omik ronit në javët e ardhshme dhe e ardhmja e pan demisë.LEXO ME SHUME:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *