Eksperti Gjerman dridhe gjithe boten me deklarate per Kosoven ! Nuk krahasohet me Donjetskin dhe Luhanskin, Kosova eshte e pavarur…

 

Kosova i plotë son kriteret për të qenë shtet i pav.arur ndryshe nga rajonet separatiste të Ukrainës Donjetski dhe Luhanski thotë Matthias Hartwig eks pert i së Drejtës Ndër.kombëtare me bazë në Gjermani. Sipas tij një shtet mund të ekzis tojë nëse i përmbushë tri elemente territorin e përc.aktuar popullsinë e përhershme dhe kapacitetin udhëheqës. Të tria këto ele mente Kosova i plot.ëson thotë ai.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK IAMEN ME POSHTE

Në rastin e pje sës lindore të Ukrainës Rusia dëshiron të formojë një shtet që nuk ekzi.ston pasi ai është pjesë e një shteti tjetër dhe kjo përbën ndër hyrje të madhe në sovranitetin e një shteti tho.të Hartwig për Radion Evropa e Lirë.Tri ditë para se të ni ste pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt presi.denti i Rusisë Vladimir Putin ka njohur dy rajonet separ atiste të këtij vendi Donjeckun dhe Luhanskun si shtete të pavarura.Këtë vepr im ai ka bërë përpjekje ta justi.fikojë këtë javë duke tërhequr paralele me Kosovën. Në një takim me sekre tarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bash.kuara Antonio Guterres në Moskë Putin ka thënë se republikat e Donbasit siç njihen bashkërisht Donjecku dhe Luhansku kanë vepruar një.soj si Kosova me shpalljen e pavarësisë.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK IAMEN ME POSHTE

Eksperti Gjerman dridhe gjithe boten me deklarate per Kosoven ! Nuk krahasohet me Donjetskin dhe Luhanskin, Kosova eshte e pavarur… – New (news372media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *