EKSKLUZIVE/ Albin Kurti ne mes te Gjermanise dridh serbine me kete qe ju tha nderkombetareve – TE LUMTE Kryeminister.

 

-EKSKLUZIVE/ Albin Kurti ne mes te Gjermanise dridh serbine me kete qe ju tha nderkombetareve – TE LUMTE Kryeminister.

-Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i ka bërë thirrje edhe njëherë Serbisë që t’i hapë ar,kiv,at shtetërore.Ai, në Ko,nfer,encës e Si,guri,së në Mynih, ka thënë se kr,im,et serbe të kr,yera në Kosovë is,hin k,ri,me shtetërore, nd,ërs,a qëndr,imi,n e pë,rco,lli edhe me një ci,cër,imë më twitter.“Në pa,ne,lin e Kon,ferencës së Sig,uri,së në Mynih: ‘Të hu,mb,ur në tr,an,zic,ion: Sfi,dat dhe perspektivat e llogaridhënies dhe dre,jtë,sisë tran,zicio,na,le’ i bëra thirrje Serbisë që të hapë ar,kiv,at shtetërore sepse k,rim,et e kr,ye,ra në Kosovë ishin kr,im,e shtetërore”, ka shkruar Kurti në Twitter.“E ka,lu,ara nuk ka kaluar ende, meqë kr,ime,t e l,uf,t,ës dhe gj,en,oci,di janë ende të mo,hua,ra”, shkroi ai.

EKSKLUZIVE/ Albin Kurti ne mes te Gjermanise dridh serbine me kete qe ju tha nderkombetareve – TE LUMTE Kryeminister. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *