E TRlSHTË! 18-vje.çarja hu.mb je.ten pasi li.nd në shtëpi, nuk e dinte që ishte shta.tzënë

 


E reja brita nike Danielle Jones, 18 vj eç, ka nd ërruar je të teksa u dërgua me urg jencë në spi tal. E reja, e cila nuk e dinte se ishte sht atzënë, u dër gua me urgje ncë në sp ital në mesditën e së Dielës pasi li ndi fë mijën e saj Danny, në shtëpinë e saj në Bristol. Mjekët nuk ishin në gjendje t’i shp ëtonin j.e tën asaj dhe ajo v.d iq, duke e lënë Danny në sp ital me babanë e tij Ozzy Godfrey. HAP REK LAMEN ME POSHTE PER TE VAZDHUAR

E TRlSHTË! 18-vje.çarja hu.mb je.ten pasi li.nd në shtëpi, nuk e dinte që ishte shta.tzënë – My Blog (lajme.icu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *