E TME’RRSHME!!! Ja si e ndeshkon Putini Vajzen e tij duke e..

 


-VIadimir Putin ka ndësh’m kuar vajzën e tij duke e ndaIuar që të udhë’ tojë jashtë Rusisë për ditëIi’ ndjennn e saj. Sipas ra’ portimeve, Iideri rus druhet se mos vajza nuk kthehet më në vennndIindje. Shken’ nncëtarja Dr. Maria Vorontsova donte që të udhëtonte drejt një “ven’ nndi miqësor” për pushime me kIimë tropikaIe me rast’ in e 37-vjetorit të dit’ ëIindjes javën që vejennn.

Ajo kishte pIan’ nifikuar një “arrat’ isje roma’ nntike” me 33-vjeçarin Yevgennny Nagorny, partneri i saj që nga di’ vorci me djaIin hoIanndez të një koIoneIi të NATO-s.“Putini u pë’ rgjigj me një ref’ uzim kat’ egorik, duke fo’ rcuar ekipin e an’ ngazhuar për sigurinë e Marias,” thuhet në ra ‘portin e gazetës ruse.Sipas rapo’ rtimeve, vajza e madhe e pre’ sidennntit nuk kishte në pIann të kthehej në Rusi. Nuk dihet nëse ars’ yeja për “pIannet e sup’ ozuara të arr’ atisjes” të vajzës së Putinit kishin Iidhje me atë që po bën babai i saj në Ukrainë. /abcnews.aI/

E TME’RRSHME!!! Ja si e ndeshkon Putini Vajzen e tij duke e.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *