E PABESUESHME / Ramush Haradinaj “Dridh” Vendin Me Kete Qe Tha Per Liburn Aliun

 

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, duke nd,ërti,mit të Ter,poc,ent,ra,lit “Kosova e Re”, dhe ga,zin amerikan, ka deklaruar se Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje ka kun,dërsh,tuar çdo mundësi që e ka pas Kosova për të ardhur te një inve,stim i ri.Haradinaj ka thënë se kr,iza ekonomike ishte e paralajmëruar dhe pyetja sht,ro,het se “ku i kanë pas mend këta”.Sipas tij, Kurti po çon mil,iona çdo ditë në Serbi duke blerë ener,gji,në elektrike, ndërsa me Kosovën e Re, Kosova do të ishte fa,k,tor në rajon.“Këta njerëz e kanë pa,mun,dës,uar gj,endje,n e fon,de,ve për Kosovën e Re dhe qëllimi ka qenë të mbe,sim pa ene,rgj,i. Kurti nuk ka pas vetëdije kur e ka ku,ndë,rsht,uar ndër,ti,min e Ter,mocen,tra,lit Kosova e Re, pasi thoshte se dës,hir,on ta na shes ener,gj,inë me 86 euro me,gav,ati,n, e tash blen me mbi 625 euro, paratë po shkojnë në Serbi. A ia kemi pas bo,rxh Kurtit me qën,dr,uar në terr dhe mos ta p,ran,ojë inve,stim,et mbi 1 milard dollarë”, tha ai në ATV.

Sipas tij, kjo qeveri tash i kanë thënë jo edhe gaz,it amerikan, i cili është ku,ndër gaz,it rus, i cili sjelli kr,izë,n ener,gjet,ik,e.“Nep,oti,zm,i, punësimi familjaret, qëndrimet në di,alog, të gjitha po shihen. Pozicioni për en,erg,ji,në i Qeverisë Kurti, po tregon se këta po e shk,atër,rojn,ë vendin. Kurti dhe VV çdo mundësi që e ka pas Kosova për të ardhur te një inv,est,im i ri e ka kun,dërs,htu,ar”, tha ai.Ai ka thënë se Kurti duhet të tregojë pse ka refu,zu,ar këto dy projekte.“Të tregoj a e ka sht,i rusi, serbi apo ma,fi,a ener,gjet,ike”, tha ai.Sipas tij, Liburn Aliu është baba i kor,ru,psion,it dhe ten,der,ë,ve në Kosovë, pasi paratë e rrym,ës në veri do të duhej të inv,es,tojë në rrugën për Deçan-Plavë.Haradinaj ka thënë se Aliu duhet të tregojë “Ar,g,at i kujt është”.“Po i them banorëve të Malit të Zi se djali i tyre, nuk e di a është i tyre. Albin Kurti po e ndal rrugën Deçan-Plavë”, tha Haradinaj.

E PABESUESHME / Ramush Haradinaj “dridh” vendin me kete qe tha per Liburn Aliun – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *