E PABESUESHME / Ja Qfare Po Thot Edi Rama Per Ruset,Deklarata E Tij Po Trazon Ujera Ne Vend

Për kryeministrin Edi Rama turistët rusë nuk duhet të kuf,izo,en për të vizituar Shqipërinë pav,arë,sis,ht nga ajo cfarë po nd,odh në Ukrainë.Pyetje: Shqipëria ka leh,tës,uar pr,oced,ur,at për hyr,jen e të huajve në vend, pë,rfs,hirë edhe për rusët, mendoni se duhet ri,shiku,ar sepse inf,lue,ce ruse është shumë prez,ente?Edi Rama: Jo, nuk mendoj. Vazh,dojmë me tjetrën.Shqipëria ka he,qur vizat edhe për tu,ris,tët e gad,ishul,lit ar,abik, Egjiptit, Indisë, Rusisë dhe Tajlandës.

E PABESUESHME / Ja qfare po thot Edi Rama per Ruset,deklarata e tij po trazon ujera ne vend – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *