E FUNDIT/ Serbia Po Mundohet T’i Largoje Shqiptaret Nga Trojet Shekullore Ne Luginen E Presheves – Ja Nga Kush Po Vjen Paralajmerimi Qe Po Trazon Ujerat

E FUNDIT/ Serbia po mundohet t’i largoje shqiptaret nga trojet shekullore ne Luginen e Presheves – Ja nga kush po vjen paralajmerimi qe po trazon ujerat.Hoti: Serbia po mundohet t’i largojē shqip,tarēt nga trojet shekullore nē Luginēn e Preshevēs.Ish-kryeministri i Kosovēs, Avdullah Hoti, nē njē intervistē pēr AFEDS, organizatē joqeveritare, qē punon si nevojē e shqip,tarēve pēr t’u bashkuar e kontribuar nē zhvillimin e ekonomisē dhe nē mbrojtjen e tē drejtave nē trevat e tyre autoktone nē Serbi, ka folur pēr temat aktuale atje e nē Kosovē, pērfshirē pasi,vizimin e adresave tē shqiptarēve.“Veprimet e shtetit tē Serbisē nē Luginēn e Preshevēs kanē qenē nē vazhdimēsi diskriminuese. Sido qē e masim, tri komunat ku banojnē shqiptarēt janē mē tē pazhvill,uarat. Cilēsia e infrastrukturēs fizike, shēndetēsore e arsimore ēshtē dukshēm mē e dobēt se nē komunat e tjera nē Serbi tē ngjashme me komunat nē Luginēn e Preshevēs. Invest,imet publike, qē bējnē ndryshim nē cilēsinē e jetē, kanē mu,nguar pēr njē kohē tē gjatē nē kēto komuna”, tha Hoti.

Hoti i quajti shqetēsuese veprimet e shtet,it serb duke shlyer shqiptarēt nga regjistri civil nē ato komuna.“Ky veprim administrativ ēshtē diskriminues dhe shkel tē drejtat elementare njerēzore. Pērmes kētij veprimi Serbia po mund,ohet tē largojē shqiptarēt nga trojet e tyre shekullore. Shumē familje tanimē kanē pēsuar nga kēto veprime, por kēto metoda nuk do tē kenē sukses. Kēto veprimet duhet tē ndal,en menjēherē. BE-ja dhe vendet e tjera perēndimore duhet tē reagojnē shumē mē fuqishēm kundēr kētyre veprimeve tē Serbisē”, u shpreh Hoti.Pēr kētē, Hoti tha se sē pari, Kosova dhe Serbia duhet tē ndērmarrin tē gjitha veprimet shtetērore dhe diplomatike nē mbrojtje tē tē drejtave elementare tē shqiptarēve nē ato troje.Kēto veprime, si,pas tij, duhet tē jenē tē koordinuara.“Rol tē rēndēsishēm mund tē luajē nē veçanti Shqipēria nē diskutimet qē bēhen nē nivel tē OSBE-sē dhe Kēshillit tē Evropēs. Nē veçanti duhet infor,muar dhe kērkuar mbēshtetje nga Uashingtoni, i cili e ka fuqinē dhe mekanizmin e nevojshēm pēr tē disiplinuar Serbinē”.“Sē dyti, pērfaqēsuesit e shqiptarēve nē Luginē tē Preshevēs nē nivel qēndor dhe lokal duhet tē jenē tē unifikuar nē veprimet e tyre politike karshi shtetit serb, tē flasin tē flasin me njē zē dhe tē jenē tē ko,ordinuar me Prishtinēn dhe Tiranēn, siç kanē qenē nē tē kaluarēn. Nē Luginē duhet tē mbēshteten organizatat e shoqērisē civile, tē cilat duhet tē jetē shumē tē zēshme kundēr çfarēdo padrejtēsie dhe diskriminimi qē iu bēhet shqiptarēve. Nganjēherē shoqēria civile, duke qenē jopolitike, ēshtē shumē mē e fuqishme nē sensib,ilizimin e padre,jtēsive ndaj shqiptarēve”.

“Sē treti, Kosova dhe Shqipēria duhet tē mbēsht,esin nē formē institucionale dhe konkrete shqiptarēt nē Luginēn e Preshevēs. Mbēshtetja duhet tē jetē pjesē e planifikimeve zyrtare buxhetore nē fushēn e arsim,it, tē shēndetēsisē, tē ekonomisē, tē OJQ-ve, nē kulturē dhe nē fusha tē tjera”, u shpreh Hoti.Hoti ka folur edhe pēr atē se si gjatē mandatit tē tij si kry,eministēr, u ka dalē nē ndihmē shqiptarēve nē Kosovēn Lindore.“Kam ndērmarrē kēto veprime:
(1) Kam mbajtur komunikim tē rregullt dhe korrekt me pēr,faqēsuesit e shqiptarēve nē Luginē. I kam takuar ata vazhdimisht dhe u kam kērkuar tē bashkērendojnē veprimet e tyre politike mes vete dhe tē koordinohen me Prishtinēn.
(2) E kam ngritur problemin e padrejtēsive qē u bēhen shqip,tarēve nē Luginē nē takimet me partnerēt tanē nē Prishtinē dhe gjatē vizitave jashtē, nē veçanti nē SHBA.
(3) Gjatē qeverisē time e kemi themeluar “Zyrēn pēr Luginēn e Preshevēs” nē kuadēr tē Zyrēs sē Kryeministrit. Kjo zyrē ēshtē themeluar nē koordinim me miqtē tanē ndērkombētarē dhe ka qenē pjesē e Rregullores sē Qeveris,ē pēr Zyrēn e Kryeministrit, ku ēshtē definuar mandati dhe detyrat e saj. Mandati i “Zyrēs pēr Luginēn e Preshevēs” ka qenē qē tē koordinojē veprimet shtetērore tē Kos,ovēs nē mbēshtetje tē shqiptarēve nē Luginē. Pēr vitin 2021, ne e kemi pērgatitur dhe e kemi miratuar planin e punēs tē Zyrēs, e cila do tē koordinonte veprim,et e tē gjithē dikastereve qeveritare nē mbēshtetje tē Luginēs. Sipas atij plani, dikasteret qeveritare duhet tē bējnē pjesē tē planeve dhe veprimeve tē tyre zyr,tare mbēshtetjen pēr shqiptarēt nē Luginē”, u shpreh Hoti

E FUNDIT/ Serbia po mundohet t’i largoje shqiptaret nga trojet shekullore ne Luginen e Presheves – Ja nga kush po vjen paralajmerimi qe po trazon ujerat – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *