E FUNDIT/Nuk do ju besohet por ja se me cfare po e fur nizon Serbia Rusine..

-Rusët po shfrytëzojnë një bosh.llëk të njohur si “dera e pasme serbe”, për të ikur në Evropë dhe për të ana.shkaluar një ndalim në mbarë BE-në për flu.turimet drejt dhe nga Rusia.Air Serbia, e cila është krye.sisht në pronësi të shtetit, ka dyfishuar numrin e flutu.rimeve direkte nga Moska në Beograd në 15 bre.nda javës për të përmbushur kër.kesën në rritje të shpejtë, pasi BE-ja ndaloi avionët dhe li.njat ajrore ruse nga hapësira e saj ajrore, pas pu.shtimit të Ukrainës nga Rusia.Ndërkohë, edhe Rusia u për.gjigj duke mbyllur hapësirën e saj ajrore ndaj avionë.ve të BE-së dhe Britanisë së Madhe.Serbia nuk është anë.tare e BE-së dhe ka refuzuar të vendosë sanksione kun.dër Rusisë, por avionët e saj janë të lirë të kalojnë hapësirën aj.rore të BE-së. Kjo e ka bërë vendin ballkanik “të vetmin kor.ridor ajror evropian të mbetur i hapur për Rusinë”, sipas kom.panisë analitike të udhëtimit ForwardKeys.

Kapaciteti i ulëseve të li.njës ajrore midis Rusisë dhe Serbisë u rrit me 50% në ja.vën e parë të marsit, krahasuar me javën për.para se tanket ruse të futeshin në Ukrainë, tha ForwardKeys. Ka.paciteti është vendosur të rritet më tej në javët në vi.jim, sipas kompanisë.
“Ajo që është më e duk.shme është shpejtësia me të cilën Serbia është bërë portë për udhë.timin midis Rusisë dhe Evro.pës,” tha Olivier Ponti, nënkryetar i njohurive të Forward.Keys.
Rusët që mbë.rrijnë në Serbi po udhëtojnë për në Evropë, me destinacionet krye.sore në vazhdim që janë Qiproja, Franca, Zvicra dhe Italia. Rusët po udhë.tojnë gjithashtu në Mbretërinë e Bashkuar, Sllo.veni, Austri, Gjermani dhe Spanjë.

E FUNDIT/Nuk do ju besohet por ja se me cfare po e fur nizon Serbia Rusine..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *