E FUNDIT / Ky Eshte Veprimi I Vjosa Osmanit Kunder Hashim Thaçit Qe Po Trazon Ujera Ne Vend

Presidenca e Kosovës po vazhdon të kr,yejë fun,ksio,net në kuadër të objektit të Kuvendit të Kosovës. Është vetë presidentja Vjosa Osmani, e cila nuk e do Pal,latin Pre,side,ncial, aty ku e donte Hashim Thaçi gjatë kohës sa ishte President.Kjo është bërë e ditur edhe nga Ministrja e Kulturës. “Kjo është bërë sepse kon,sid,erohet se par,amet,rat e te,rren,it, lokacioni, ndi,ki,mi në zonën ku është është pro,po,zuar e mbi të gjitha shp,enz,imet eno,rme nuk lej,ojnë që të akom,odo,het lok,aci,oni I tillë si vend pritës i s,el,isë së Presidencës së Kosovës. MKRS e për,shë,ndet këtë vendim të pr,esi,dencës”, u tha në përgjigjen e tyre, transmeton klankosova. Sipas këtij di,kas,te,ri ishte nëns,hkr,uar kontratë e majme për r,enovi,min e këtij objekti. Madje në fillim të këtij projekti ishte par,pa,rë edhe zhv,endos,ja e st,af,it të ministrisë së Bujqësisë dhe asaj të Kulturës

E FUNDIT / Ky eshte veprimi i Vjosa Osmanit kunder Hashim Thaçit qe po trazon ujera ne vend – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *