DOKUMENTI TOP-SEKRET I Serbise Per SuImet E NATOs – Zbulohet Ngjarja E Planifikuar Qe Po Trondit Vendin

DOKUMENTI TOP-SEKRET i serbise per suImet e NATOs – Zbulohet ngjarja e planifikuar qe po trondit vendin.DOKUMENTI top-sekret i Serbisë për suImme,t e NATO-s: Në ditën e gjashtë suImmo,het kazerma në Prishtinë dhe fabrika e avionëve “Utva”.Gjatë b0mm,m bard,dimiiit të Serbisë, avionët e NATO-s kishin realizuar mijëra fluturime, duke suImmu,ar depot dhe fabrikat e ar,mmëve të Serbisë në Beograd, Nish, Novi Sad, Prishtinë, Podgoricë dhe shumë caqe tjera të rëndësishme.Demokracia.com ka siguruar ekskluzivisht raportin top-sekret të Ministrisë serbe/jugosllave të Mbrojtjes të asaj kohe, ku në detaje janë paraqitur suImme,t e NATO-s në Serbi, Mal të Zi dhe në Kosovë për 78 ditë radhazi, të cilat do të publikohen çdo 24 orë.Në këtë raport përmendët numri i b0mm,m bard,dimeeeve brenda një dite, numri i projektiIëve, vendet, pasojat në njerëz, dëmmet në infrastrukturën ushhtaraa,ake dhe civile, shkatërrimet e pajisjeve ushhtaaara,ke, etj.Demokracia.com sot publikon detajet e b0mm,m bard,dimeeeve të NATO-s mbi caqet serbe të datave 29.03.1999 në kohën nga ora 05:15 deri më 30.03.1999 në orën 04:45.Dita e re e suImme,ve të forcca,ve ajrore të NATO-s ndaj pikave ushhtaa,arake dhe poI,icore serbe nisi në orën 05 e 15 minuta në Leskovc. Kazerma ‘K. Stanoviq’ ishte cak i suImit me pesë projektiIë, të cilët goditën dy hangarë të ushhtrii,isë serbe. Në këtë suImm u shkatërruan edhe tri automjete.Disi ishte qetë në qiell nga kjo orë deri në 14 e 30, kur suImmi i radhës u krye në Surdulicë. Aty u godit një objekt afër kishës me dy raak,keeeta, kurse njëra nuk shpërtthee,eu.


SuImm pati edhe në Pançevë, në fabrikën e avionëve ‘Utva’. SuImmi i orës 20 e 30 u ekzekutua me një raak,keeetë, por që nuk shpërtthe,eeu. Gjithnjë duke u bazuar në raportin top-sekret të Ministrisë së Mbrojtjes të Serbisë (ish RFJ) dhe të cilin ekskluzivisht e ka siguruar Demokracia.com.Një orë e gjysmë më vonë, në Vranje u tha se është rre,zuar një avion i NATO-s, megjithatë ky informacion asnjëherë nuk është vërtetuar. Burimi i këtij informacioni ishte ushhtrii,ia serbe.Në Gjilan, 15 minuta pas mesnatës të datës 30 mars 1999 ishin hedhur 5-6 b0m,mbaaa nga aeroplanët e NATO-s, mirëpo për pasoja nuk pati raportim.Në orën 4 të mëngjesit suImm u krye edhe në Prishtinë, në kazermën ‘Heronjtë e Kosovës’, por po ashtu nuk pati raportime për pasoja në njerëz. Njëjtë ndodhi edhe në Veternik, pra suImm në orën 4 të mëngjesit, por pa pasoja.10 minuta më pas, NATO-ja goddii,iti fabrikën ‘Sloboda’ në Çaçak, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale.Në 4 e 35 u godit Aeroporti i Batajnicës. Katër projekktiIë ranë në objekte, njëri u shkatërrua, ndërsa kazerma ‘Majevica’ në Novi Sad mbeti pa u godditur pasi që rakkeetaa,a doli huq.

 

DOKUMENTI TOP-SEKRET i serbise per suImet e NATOs – Zbulohet ngjarja e planifikuar qe po trondit vendin – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *