Diplomati amerikan shpalosi sekretin e madh mes Vuçiq dhe Hashim Thaçit – Kjo qe tha ai po trazon ujera sepse…

See the source image
-Diplomati amerikan shpalosi sekretin e madh mes Vuçiq dhe Hashim Thaçit – Kjo qe tha ai po trazon ujera sepse…

-Bolton: Thaçi e Vuçiq kanë diskutuar për ko rrigj,im terri,torial.Ende nuk dihet cili është qënd,rimi i administratës ame rik,ane sa i përket Ballkanit. Kështu ka thënë dip,lomati ame rik,an dhe ish këshilltar I Donald Trumpit, John Bolton në një intervistë për Kosovo Online.Siç thekson Bolton, pyetja e rëndë,sishme është se çfarë qëndrimi do të mbajë administrata e Bi den ndaj Ballkanit, por që sipas tij U ashi,ngtoni aktualisht po merret më shumë me çështjet e brendshme sesa me politikën e jashtme.Në pyetjen se sa është Ballkani në fokus të admin,istratës ame rik,ane Bolton ka theksuar se ‘epo, padyshim që është një pyetje e rëndë,sishme, por nuk mendoj se me të vërtetë e dimë përgjigjen në këtë pikë. Fushata e Bi den ka shmangur përgjigjen e shumë pyetjeve të huaja dhe të brendshme, dhe unë mendoj se për momentin admini,strata e Bi den po përqendrohet në çështjet e brendshme, jo në poli,tikën e jashtme, kështu që unë nuk e di se kur do të marrim një përgjigje për këtë pyetje “.

Bolton më tutje ka thënë se kur ishte kësh,illtar i sigurisë kombëtare, kishte diskutuar me presid,entin Hashim Thaçi dhe presidentin Aleksandër Vuçiq ku ishte folur për mundë,sinë e një korrigjimi të vogël te rrito,rial.“Qeveria e Kosovës ka të gjithë të drejtën të thotë se nuk dëshiron të flasë për ko rrigji,min e territorit, por unë mendoj se atëherë prak,tikisht do të thotë se nuk do të ketë përparim në nego,ciata,” tha ai.

Diplomati amerikan shpalosi sekretin e madh mes Vuçiq dhe Hashim Thaçit – Kjo qe tha ai po trazon ujera sepse… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *