Demarkacioni i kufirit me Kosoven / Zyra e Presidentit te Malit te Zi habit te gjithe me deklarate ! Cfare do te ndodhe..

-Demarkacioni i kufirit me Kosoven / Zyra e Presidentit te Malit te Zi habit te gjithe me deklarate ! Cfare do te ndodhe..

-Kabi neti i presiden.tit të Malit të Zi Milo Gjukanoviq ka hedhur poshtë mundësinë që çështja e demar kacionit të kufirit me Kosovën, të hapet sërish. Demar kacioni ndërmjet Malit të Zi dhe Koso.vës ka përfunduar në vitin 2015 dhe se dy shtetet duhet të shkojnë për para për një jetë më të mirë për qytetarët e tyre i është përgjigjur kabineti i Gjukanoviqit gaz.etë pogoricase Vijesti.

Si fillim Mali i Zi është shtet anë tar i NATOs demarkacioni ndër.mjet Malit të Zi dhe Kosovës u finalizua në vitin 2015. Marrë veshja u konfirmua nga të dyja qeve.ritë në vitin 2015 dhe hyri në fuqi në vitin 2018. Presi denti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai malaz.ez Filip Vujanoviq nën shkruan një deklaratë e përbashkët në shkurt 2018.

Ata i bënë thirrje Kuven.dit të Kosovës që ta ratifikojë marrë veshjen parlamenti i Kosovës e rati fikoi një muaj më vonë si dy shtete ne duhet të ecim përpara për një jetë më të mirë për qyte.tarët tanë thanë në kabinet për gazetën.

Reagimi vjen pasi krye ministri Albin Kurti gjatë një vizite në shko.llën Xhemail Mustafa në Prishtinë tha gjatë javës se pritet traj timi i kësaj cështjeje me qeverinë e re malazeze pasi ajo e më.parshmja kishte qenë pro ruse dhe pro Beogradit.

Shpre sojmë që së shpejti Mali Zi do të ketë Qeve.ri të re me të cilën do të mund të bisedojmë, ta trajtojmë edhe këtë çësh tje për dallim nga qeveria paraprake e cila kishte përbrenda elem.ente pro ruse përveç se pro Beogradit dhe naty risht që nuk kishte kushte për një traj.tim të tillë, kishte thënë Kurti.

Ndër kaq, kryeministri në largim Zdravko Krivokapiq e quajti provo.kim të papranueshëm deklaratën e Kurtit. Madje e kri tikoi edhe presi.dentin Gjukanoviq për heshtje.

Demarkacioni i kufirit me Kosoven / Zyra e Presidentit te Malit te Zi habit te gjithe me deklarate ! Cfare do te ndodhe.. – Online (news308media.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *