Cfare u fol per liberalizimin e vizave ne takimin e Kurtit me kancelarin Gjerman / Vjen lajmi i papritur…

Albin Kurti në konfe.rencën e përbashkët me kancelarin gjerman Olaf Scholz në Berlin ka thënë se Kosova ka kryer dety rat e saj për çështjen libera.lizimit të vizave dhe se tani është radha e BEsë ta bëjë të njëjtën Kurti tha se këtë kërkesë ia tha kance.larit gjerman gjatë takimit.Në korrik bëh en 4 vite prej se Komisioni Europian ka rekoma.nduar liberalizimin e vizave për Kosovën për herë të dytë dhe ka konst atuar që Kosova i ka plotësuar të gjitha krite.ret tash është koha të thuhet se mjaft është mjaft dhe kjo çështje të vendoset për vendim marrje në Këshillin e BEsë dhe tani është ra.dha që edhe BE ta bëjë të njëjtën.
Cfare u fol per liberalizimin e vizave ne takimin e Kurtit me kancelarin Gjerman / Vjen lajmi i papritur… – New (news372media.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *