Çfarë tipi i njeriut është Vladimir Putin / Ish-agjenti Rus, që nga afër kishte njohur Putinin jep detaje ! Ai tha se Putin është i cmendur për shkak se…

Tek sa kriza e lu ftës po thell.ohet dhe lëvizjet e Moskës po shqetësojnë Perëndimin skenarët për shëndetin e lide rit rus Vladimir Putin sa vijnë e po shtohen sipas një agje.nti të KBVsë që tashmë strehohet dhe jeton në një vend Perën.dimor Putini vuan nga parkinsoni dhe demenca në fazat e hershme.Ai në fakt e krah asoi atë me Stalinin për temën e obses.ioneve dhe prirjes për çmenduri. Ish agjenti tha se njerë zit e afërt të Putinit mund të mos infor.mohen qëllimisht për gjendjen e të fuqishmit në Kremlin.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK IAMEN ME POSHT

Pa varësisht se zëdhënësi i tij këmbën.gul se gjendja shëndetësore e presidentit rus është e shkëlqyer një sërë videosh dhe fot osh duket se e zhbëjnë këtë pretendim megjith atë duke fo.lur për British Sun Boris Karpitskov tha se presidenti rus është i çmend.ur dhe i fiksuar pas ideve paranojake.Ai i sheh të gji thë duke përfshirë ata bre.nda shërbimeve ruse të sigurisë tha ai Putini nuk dëshiron të informojë bashkë punëtorët e tij për ndonjë problem shënde.tësor në mënyrë që të ruajë imazhin e një njeriu të fortështoi Karpitskov.Imazhi jo shumë i mirë i shën detit të Putinit si dhe sjellja e tij e pashpjegu.eshme sipas ish agjentit të KGBsë mund të jetë për shkak të sëmundjes së Parkin.sonit dhe kancerit dhe zëri i tij shton ai ndez spekulime.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK IAMEN ME POSHTE

Çfarë tipi i njeriut është Vladimir Putin / Ish-agjenti Rus, që nga afër kishte njohur Putinin jep detaje ! Ai tha se Putin është i cmendur për shkak se… – My Blog (news72post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *