Cfare Po Ndodhe ? Fillojne Arma Timet Nga Me Te Rendat Nga Serbie Dhe Krocia ! Ja Me Cka U Furnizuan Tani, Qe Eshte E Papritur…

 

Serbie do të shpe nzojë këtë vit gjysmë miliard euro për ar matime ar.më moderne si sistemi antichar rus Kornet u prezantuan së fundmi nga presidenti i Serbisë Ministri serb i Mbrojtjes Nebojsha Stefanoviq dekla.roi se blerjet do të vijojnë pasi sektori i mbrojtjes duhet të përsh tatet me aktualitetin.

Serbie nuk përbën kër cënim për askënd ajo po ar.matoset në bazë të nevojës dinamike për të pasur një ushtri në gjendje të mbrojë ven din tha mini.stri serb i Mbrojtjes Nebojsha Stefanoviq.

Shumë vende në Ballkan po ndje kin të njëjtin shteg në ripër.tëritjen e ushtrive. Eksperti Igor Tabak sqaron se kjo po bëhet në kua dër të kontekstit gjeopolitik edhe Kroacia po gërmon xhepat për të shpen.zuar 1,2 miliardë euro për avionë dhe automjete lu ftarake.

Bosnje e Hercegovina dhe Kosova do të shpe.nzojnë gjithashtu por jo në këto përmasa a po për.jeton Ballkani një garë armatimi 3 dekada pas Iu ftërave?

Së pari të gjitha ven.det e ish Jugosllavisë kanë të njëjtin problème ato e bazojnë ar matimin në bazë të shembullit të ushtrisë popullore jugosllave. Koha e ka konfirmuar këtë.

Cfare po ndodhe ? Fillojne arma timet nga me te rendat nga Serbie dhe Krocia ! Ja me cka u furnizuan tani, qe eshte e papritur… – Online (trendeonline.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *