“Bravo hoxhë, je për deputet, lëre hoxhallëkun”VIDEO

Interesant ky debat i hoxhës në fjalë!Ndiqne me vëmendje!

-Binduni se në cilën kategori mund me e rreshtu këtë opinion!

-Debat me predikim meszhe Perendie!

-Debat me mesazhe ofrimi mes popujve!

-Debat me porosi ndasishë mes besimeve, mes nacionaliteteve në botë!

-Debat politik se çka po ndodh në botë!

Prandaj po them, bravo hoxhë politikën po e din shumë mirë,

-Po, aman hoxhë kjo s’ka me bë as me Zotin, as me besimin!

-Megjithatë, vazhdo hoxhë, a është deokraci, do të thotë mundet!

 

Kuptimi i fjalës mendim
mendím,-i emër i gjinisë mashkullore; numri shumës; -e(t)
1. aftësia për të menduar; ajo që mendojmë; gjykimi për dikë a për diçka; mendje: ka mendime të gabuara; ia zbuloi mendimin; ndërroi mendim.
2. term në filozofi; term në logjikë; shkalla më e lartë në procesin e njohjes; të menduarit: mendimi abstrakt; mendimi dhe gjuha; kategoria e mendimit; / forcë mendore.
3. i ligjërimit libror; shkalla e dijes, e arritur me anë të të menduarit: mendimi shkencor; mendimi pedagogjik shqiptar.
Sinonime / Të ngjashme
mendje

“Bravo hoxhë, je për deputet, lëre hoxhallëkun”VIDEO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *