Bekim Jashari EKSKLUZIVISHT Tregon Menyren Se Si Ka Kontaktuar Ne Telefon Me Rexhep Selimin Nga Haga

Kam qenë me një res,torant ku ishte edhe gru,aja e Rexhep Selimit duke fol me të, dhe Rexha ka kërkuar që të flas me mua, numrat te atje,shit nuk kam”, ka thënë Jashari në intervi,stën Reporteri.Bekim Jashari tregon nëse ka bis,eduar me Thaçin dhe Veselin nga Haga.Kryetari i Skenderajt, Bekim Jashari, ka treguar se si ka bised,uar me Hysni Gucatin e Rexhep Selimin pasi këta u moren nga Specialja, por jo edhe me Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe të tje,rët.“Nuk kam num,ër të telefonit. Me z.Ngucati kam fol, ai e ka thirrë Emin Latin, kryetar i OVL të UÇK-së në Skenderaj, dhe i kam përsh,ëndet edhe të tjerët.. Poashtu kam qenë me një res,torant ku ishte edhe gru,aja e Rexhep Selimit duke fol me të, dhe Rexha ka kërkuar që të flas me mua, numrat te atje,shit nuk kam”, ka thënë Jashari në intervi,stën Reporteri.

Por Jashari tregon se ka pasur konta,kte me Thaçin e Veselin para se ata të merreshin nga Speci,alja.“Para se me shku, kam pas kontakte, se nuk kemi të keqe me askënd me as,njërin nga ta. Uroj që të dalin të pafa,jshëm, pa dasht me hy te inatet per,sonale, xhelo,zia mund te jete mes nesh, ne fitojmë si Kosovë ata me dalë të pafaj,shëm se është në pyetje lufh,ta e UÇK-së.Nëse vjen dita Bekimi ose Hashimi, Kadria me u gjh,yku për gjë,rat e veta personale pa,slufh,te, ja paftë hajrin, nuk mërzitem fare. Kushdo që gjh,ykohet për një kauzë të përb,ashkët që kemi pas nga viti 1992 deri qershor 1999 ka qenë kauzë e përba,shkët, për këtë ditë të sotit. Kushdo që gjh,ykoh,et për atë perui,dhë duhet me u ndi keq, e jo mi,re”, tha Jashari.

Bekim Jashari EKSKLUZIVISHT tregon menyren se si ka kontaktuar ne telefon me Rexhep Selimin nga Haga – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *