Arbana Osmani Godet Rende Albin Kurtin Dhe Vjosa Osmanin – Une Kam Pas Ma Shume Takime Ne SHBA Se Ata


Arbana Osmani godet rende Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin – Une kam pas ma shume takime ne SHBA se ata

Gazetarja Arbana Xharra, ka ir,on,izu,ar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, e presidenten Vjosa Osmani për vizitat e tyre në SHBA dhe takimet që kanë zh,vil,luar.Xharra, shkroi se derisa punoj si g,aze,tare në Kosovë, ka pa,su,r më shumë t,ak,ime me pe,rson,alite,te të rë,ndës,is,hme sesa Kurti e Osmani.‘’ Pa mo,de,sti: Gje,rsa pu,noja si ga,zet,are në Kosovë dhe po,aq tash sa jam në Amerikë kam pasë pr,opo,rcio,nal,isht shumë më shumë takime me pe,rs,on,alit,ete e ins,ti,tuci,one se sa kr,yeministri dhe presidentja aktu,ale’’, shkroi Xharra.Ajo tha se nuk kish,te t,akim,e duka ia zënë udhën njer,ëzve në jko,rri,dore, e në va,rr,ime por au,die,nca disa,orësh,e.Tutje ajo pyeti se çka nuk iu pë,lqen SHBA’ve në zhvillimet p,oli,tike akt,ua,le në Kosovë.

 

Arbana Osmani godet rende Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin – Une kam pas ma shume takime ne SHBA se ata – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *