Aktualitete Te gjithe po habiten nga kjo gje!Ja Pse BE-ja me cdo kusht po mundohet ta ktheje Serbine pr o-ruse kun der Rusise?!

Te gjithe po habiten nga kjo gje!Ja Pse BE-ja me cdo kusht po mundohet ta ktheje Serbine pr o-ruse kun der Rusise?!

-Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Emanuele Giaufret, theksoi se Brukseli e mirëpret votën e Beogradit në Kombet e Bashkuara për krizën ukrainase dhe se dëshiron që Serbia të jetë me BE-në.“Ne duam që Serbia të jetë me ne edhe në këto kohë të vështi.ra dhe të respektojë dek.laratat dhe masat e BE-së për të kundër.shtuar agr esio nin e dukshëm të Rusisë dhe mirëpresim të gjitha hapat në këtë drej.tim”, tha Giaufret në një intervistë për Blicin serb, transmeton Klankosova.tv.I pyetur nëse kishte pre.sion para voti.mit në OKB, pas raportimeve se për.faqësuesit e kompanive më të mëdha gjermane ki.shin rënë dakord të mbylle.shin në Serbi për shkak të “qëndrimit të pa.qartë ndaj krizës ukrainase”, ai tha se nuk kishte pasë pre.sion apo shan.tazh kundër Serbisë ndaj votës në Kom.bet e Bashkuara”.

“Shantazhi është një mit”, tha zyr.tari evropian në Beograd duke shtuar se BE-ja ka një dialog me bashkë.biseduesit kryesorë në Beograd dhe se ata duan që Serbia të harmo.nizohet me qëndrimet e BE-së, transmeton Klan.kosova.tv.
Sipas tij, Serbia mbetet një partner i rën.dësishëm i BE-së.“BE-ja ka zgja.tur duart për ta mirëpritur Serbinë”, tha zyrtari evro.pian dhe shtoi se Serbia duhet të adresojë gji.thashtu reformat e nevojshme, veçanërisht në fusha kyçe si sundimi i li.gjit, liria e mediave, lufta kundër ko.rrupsionit, krimit të organizuar dhe pro.kurimit publik.

Te gjithe po habiten nga kjo gje!Ja Pse BE-ja me cdo kusht po mundohet ta ktheje Serbine pr o-ruse kun der Rusise?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *