AKTUALITETE Fo rcat Ukrainase po i perbaIIojne edhe kesaj of ensive / Ush taret britanike tregojne se po i zmbrapsin Ruset duke..

 

-For cat ukrainase kanë arritur të për.ballojnë ten tative të shumta avan cimesh nga ush tria ruse në rajonin e Donbasit kështu preten.dojnë anëtarët e ush trisë britanike. Në një nga ditët më dra matike të Iu ftës Moska goditi më shumë se 1200 objek.tiva ndërsa nisi ofe nsivën e saj në Ukrainën lindore .

Në atë që ka të ngjarë të jetë be teja për fundimtare për Ukrainën Rusia u përpoq të çante vijën e fro.ntit mbr ojtës prej 300 miljesh të for cave të Kievit por ajo vazhdoi të ndikohet nga sfidat mjedisore logji stike dhe teknike tha Ministria e Mbrojtjes (MM), duke shtuar se vendi ende po dësh.ton në arr itjen e syn imeve të tij aq shpejt sa do të donte.

Departa menti i Qeverisë së Mbr etërisë së Bash.kuar shkroi: Grana timet dhe sul met ruse në vijën e kont rollit të Donbasit vazh.dojnë të rriten me ukrainasit që zmbrapsin përpjekjet e shumta të avan cim eve nga fo rcat ruse.

 

Fo rcat Ukrainase po i perbaIIojne edhe kesaj of ensive / Ush taret britanike tregojne se po i zmbrapsin Ruset duke.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *