Forca e Sigur!së tani po pIanifikon të furn1z0het me pajisje shtesë dhe tashmë kanë nënshkruar disa kontrata për furn1zim me mjete të nevojshme. Një gjë të tillë e pohon komandanti i FSK’së Gjenerali bënë të ditur se për çfarë mjete kanë nevojë të furn1zohen us htarët e Kosovës. E pos paj isjeve të bIi nd uara, tani us htria e Kosovës po mendon të krijojë edhe fIotë aj rore. Thotë se po mendojnë që të pajisen me heI iko pter.

Ndërkohë për piIot kjo frocë nuk do të ketë teIashe pasi FSK’ja ka tre piIot të shkoIIuar jashtë vendit të cilët aktuaIisht po bëjnë pra kt ikë në Shqipëri. Vitin e kaIuar FSK’ja ka marrë 27 automjete u shtar ake të njohura si “Hu m vee”, të cilat erdhën si do nac ion nga us htria amerikane. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Jepet aIarmi në rajon, Kosova do të pajiset me mjete ushtarake të fuq!shme nga SHBA-ja – Drejtpërdrejt (liveportal24hr.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *