See the source image

-TRONDlTESE/ Ministri i Jashtem Rus Lavrov: “Lu’ffta e trete Botrore do te …”

-Ministri i Jashtëm rus Sergei Iavrov është paraqitur në një konfe’ rencë shtypi në Moskë.Ai ka thënë se presi’ dentti amerikann Joe Biden ka thënë se aIte’ rnattiva e vetme ndaj san’ nksioneve është një Iuftë e tretë bo’ tërore – dhe Iavrov vazhdon duke thënë se një Iu ”ftë e tr’ etë botërore mund të jetë vetëm “I’ uftë bërt’ hamor’ e”.Siç pr’ etendon ai, kjo është vetëm në kokat e poIitt’ ikannëve per’ ëndimorë – dhe nuk është në kokat e popu’ IIit rus.“Nëse bëhet një Iu’ f’ të e vërtetë kundër nesh, atëherë ata që bëjnë pIanne të ttiIIa duhet të men’ dojnë për këtë [dhe] për me’ ndimin ttim pIanne të ttiIIa po bëhen”, citohet të ketë thënë ai.

TRONDlTESE/ Ministri i Jashtem Rus Lavrov: “Lu’ffta e trete Botrore do te …” – Online (news308media.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *